fbpx

Onsdagslurings svar!

Halloj! Pga många olika svar på min facebooksida så kommer nu ett längre svar här på bloggen. Frågan var:

Vilken vitamin/mineral ger sänkt ämnesomsättning vid brist?

Era förslag och vad den vitaminen/mineralen ger för bristsymptomer:

B vitamin:
B1 (tiamin)
deltar vid utvinningen av energi från maten och därför är tiaminbrist kopplat till energibrist. Det kan vara allt från trötthet, försämrad koncentrationsförmåga och dåligt humör till tappad matlust. Långvarig brist leder till sjukdommen beriberi som ger symptom på både från hjärtat, musklerna, nervsystemet och mag-tramkanalen.
B2 (riboflavin)-brist är ovanligt i Sverige och innebär då att de hälsomässiga nackdelarna med riboflavin är imellertid oklara. Men brist kan ge symptom som sprickor i mungiporna, rödfärgade munslemhinnor och inflammation i näsöppningarna. Blodbrist, överkänslighet mot ljus och psykiska förändringar kan också vara tecken på brist.
Niacin (Nikotinsyra och nikotinamid B3 & B5) är även det ovanligt i Sverige men kan förekomma för personer med långvaria dåliga matvanor (tex alkoholister). Symptomer är sömnlöshet, dålig aptit och hudförändringar. Upptäcks inte bristen i tid kan så småningom sjukdommen pellagra (grov hud) utvecklas.
B6 (pyridoxin) brist genom dåliga matvanor anses vara ovanlig men när man har framkallat pyridoxinbrist hos försökspersoner så har det lett till psykiska störningar och hudförändringar. Lätt brist kan försämra bildningen av långa fleromättade fettsysor samt bidra till uppkomst av inflammation i kroppen.
Folat (tillhör vattenlösliga B-vitaminer) och samverkar ofta med B12. Brist på folat leder till försämrad bildning av bl.a. röda och vita blodkroppar och försämrat immunförsvar som följd.
B12 (kobalamin) och folat samverkar med varandra och är mer elle rmindre beroende av varandra och bristsymptomerna blir därför likartade dvs blodbrist och försämrat immunförsvar. Dåligt minne och begynnande demenssymptom är ofta B12-brist men samtidigt kan inte folat uteslutas. Symptomer som däremot drabbar hjärnan och nervsystemet som tex försämrad känsel, domningar, stickningar och brännande känsla i händer och/eller fötter är däremot mer specifikt B12-brist.
Är B-vitamin svar på onsdagsluringen?
Svar: nej.

Kalcium:
Vid brist funkar samspelet mellan nerver och muskler dåligt och risk för kramp i musklerna ökar. Låg kalciumkoncentration i blodet handlar sällan om låg kalcium konsumtion utan ofta brist på vitamin D, störningar i kroppens hormonfunktioner eller försämrad njurfunktion. För lite kalcium från maten leder till att kroppen tar från “förrådet” i skelettet och kan vid långvarig brist leda till benskörhet och ökad risk för benbrott. Kalcium är även delaktig i regleringen av blodtryck.
Är Kalcium svar på onsdagsluringen?
Svar: nej.

D-vitamin:
Brist hos barn leder till symptomer så som deformerat skelett, t.ex, krökt ryggrad, hjulbenthet och förändringar på revbenen, samt kramper. Nu för tiden är det ovanligt då barn får d-vitamin droppar. Hos vuxna ger lättare brist av D med stor sannolikhet benskörhet och risken för att falla genom försämrad balans och muskelstyrka. Tillsammans gör detta att risken för benbrott ökar.
Är D-vitamin svar på onsdagsluringen?
Svar: nej.

Magnesium:
Brist pga dåliga matvanor anses ovanligt däremot är inte magnesiumbrist ovanligt. Det kan uppkomma om tex upptaget eller urinutsöndringen störs, vid långvarig hårt fysisk aktivitet m.fl. Den vanligaste bristsymptomen är muskelsvaghet, kramp, och trötthet. Långvarig brist för att nivåerna av kalcium och kalium i blodet sänks.
Är Magnesium svar på onsdagsluringen?
Svar: nej.

Zink:
Brist är inte vanligt i länder med god tillgång till mat. Symptom vid svår zinkbrist är dålig tillväxt och försämrat immunförsvar.Zinkbrist kan även ligga bakom dålig sårläkningsförmåga, dåligt mörkerseende, håravfall samt sämre fungernade smak- och luktsinne.
Är Zink svar på onsdagsluringen?
Svar: nej.

Jod:
Brist på Jod leder till sönkt ämnesomsättning, ungefär som att kroppen går på sparläge. Det bildas mindre värme, kroppstemperaturen sjunker och man känner sig frusen. Dessutom stiger kroppsvikten trots att mängden mat är detsamma. Ett annat tecken på jodbrist är att sköldkörteln växer och vi får struma. Idag är det inte lika vanligt då vi 1936 började berika salt med jod, innan dess var det ganska vanligt med jodbrist.
Är Jod svar på onsdagsluringen?
Svar: Jaaaaaaaaaaaa 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *