fbpx

Detta kan bara “test”-användare se

[restrict level=”test”]

Detta kan bara “test”-användare se

[/restrict]

[restrict level=”telia”]

[/restrict]

[restrict level=”test”]Test 1234[/restrict]

[restrict level=”mtb-kurs-niva-1″]

Klicka på knappen nedan för att komma till önskat lektionstillfälle.

Listan uppdateras någon dag efter varje kurstillfälle.

Tillfälle 1: Kontroll på cykeln

Tillfälle 2: Branta backar

Tillfälle 3: Kurvor och bromsteknik.

Tillfälle 4: Stenkista

Tillfälle 5: Spång

Tillfälle 6: Dropp

[/restrict]

[restrict level=”mtb-kurs-niva-1-lordagar”]

[/restrict]